Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
******
Chào mừng 75 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư

Tin Thư viện

Search
Tin Thư viện
Thứ 4, Ngày 26/04/2017, 10:00
Ngày hội Sách 2017: " Sách - Tri thức và Phát triển xã hội"
Chào mừng Ngày Sách Việt Nam - 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới - 23/4, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với nhiều cơ quan tổ chức Ngày Hội Sách năm 2017 với chủ đề “Sách - Tri thức và Phát triển xã hội” từ ngày 20 đến 21 tháng 4 năm 2017. Ngày Hội Sách 2017 với chủ đề “Sách - Tri thức và Phát triển xã hội” được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc Việt Nam. Nhằm hưởng ứng tinh thần Ngày sách Việt nam nói trên, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế-xã hội đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và cũng là cơ hội để giới thiệu và quảng bá các ấn phẩm thông tin, tài liệu nghiên cứu, hội thảo, sách chuyên ngành kinh tế-xã hội tới cộng đồng học thuật và cộng đồng bạn đọc trên cả nước, với vai trò là Thư viện đầu mối trong Chi Hội Thư viện chuyên ngành kinh tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Thư viện Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội Quốc gia phối hợp với một số thư viện thành viên Chi Hội tham gia hoạt động trưng bày triển lãm trong thời gian diễn ra Ngày hội Sách 2017. Cùng phối hợp tham gia triển lãm lần này có 5 thành viên trong Chi hội Thư viện chuyên ngành kinh tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đó là: Thư viện Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Thư viện Viện Chiến lược phát triển, Thư viện Viện nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương, Thư viện Học Viện Ngân hàng và Thư viện Viện Nghiên cứu kinh tế-xã hội Hà Nội. Nội dung tham gia trưng bày triển lãm là các ấn phẩm thông tin, tài liệu nghiên cứu, tạp chí chuyên ngành, tài liệu hội thảo, tài liệu nghiên cứu, sách do các đơn vị xuất bản,… Trích nguồn:NCIF Tác giả: BBT
Số lượt người xem: 882
Danh sách ý kiến
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by