Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
******
Chào mừng 75 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư

Tin Thư viện

Search
Tin Thư viện
Thứ 5, Ngày 27/10/2016, 10:00
THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ II TẠI THƯ VIỆN

1Tổ chức và hoạt động của văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ
2Phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam ( thời kì 2011-2020)
3Managing Flow. A Process Theory of Knowledge- Based Firm
4Messages for the 21st century
5Kỷ yếu hội thảo diễn đàn kinh tế Việt – Pháp
6Những lữ khách Ý trong hành trình khám phá Việt Nam
7Legal documents on investment and enterprises
8Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007
9Một số văn bản pháp luật về đầu tư và doanh nghiệp
10Results – based final report for implementation of the five- year socio-economic development plan 2006-2010
11Báo cáo nghiên cứu đánh giá cuối kỳ dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006/2010
12Kinh tế- xã hội môi trường Việt Nam (2011-2015)
13Niêm giám tổ chức hành chính Việt Nam 2009
14Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam (2006-2010)
15Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2010
16Chia sẻ kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc với Việt Nam tập 2
17Hoạt động của doanh nghiệp, việc làm và nghèo đói của hộ gia đình trong bối cảnh suy giảm kinh tế ở Việt Nam
18Firm's operation, employment  and poverty during the economic slowdown period
19Project Establishing the Master Plan for Vietnam Green Growth Strategy
20Achievements and Challenges in the progress of reaching millennium development goals of  Vietnam
21

Thành tựu và thách thức trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ cua Việt Nam

 

22Báo cáo nghiên cứu:  Tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam và các đề xuất chính sách
23Sổ tay hướng dẫn sử dụng phương pháp "tài khoản chuyển nhượng quốc gia" (NTA)
24Hội nghị công bố báo cáo nghiên cứu " Tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam và các đề xuất chính sách"
25Tập bản đồ các sông thuộc lưu vực sông Hồng- Thái Bình và các tỉnh Bắc Bộ
26

Regional Economic Outlook

Asia and Pacific. Building on Asia's Strengths during Turbulent Times

27Vietnam national Green Growth from Strategy to Action plan
28Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2005-2015 với các nước thành viên TPP
29Niên giám tổ chức hành chính thống kê năm 2014
30Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2010. Các kết quả chủ yếu
31Population change and family planning survey 1/4/2010
32Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia. Danh mục và nội dung chỉ tiêu
33Whitebook 2015. Trade/ Investment issues and Recommendations
34Làm gì cho Tổ Quốc Việt Nam
35Báo cáo điều tra lao động và việc làm Việt Nam năm 2010
36Xuất nhập khẩu hàng hóa 2009
37Báo cáo phát triển con người 2007/2008
38Human Development Report 2006
39Human Development Report 2010
40Report on the 2010 Vietnam Labour Force Survey

​ 

Số lượt người xem: 750
Danh sách ý kiến
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by