Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3
******
Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2020

Tin Thư viện

Search
Tin Thư viện
Thứ 6, Ngày 20/03/2020, 16:00
BÁO CÁO ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM 2018
Báo cáo trình bày các kết quả chủ yếu của cuộc điều tra lao động và việc làm năm 2018 nhằm cung cấp các thông tin về lao động, việc làm cho người sử dụng. bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng bao gồm một số chỉ tiêu chủ yếu về thất nghiệp và thiếu việc làm đối với nhóm người trong độ tuổi lao động, số liệu được tổng hợp theo quý cho cấp toàn quốc và cấp vùng và theo năm cho cấp tỉnh/thành phố
Số lượt người xem: 25
Danh sách ý kiến
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by