Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
CHÀO MỪNG 15 NĂM PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA
******
Chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)

Skip Navigation LinksTin Thư viện

Search
Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
 
 
  
  
  
Edit
Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN9/22/2018 10:00 AMĐã ban hành 
NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2018 SÁCH – TRI THỨC KIẾN TẠO TƯƠNG LAI4/10/2018 9:45 AMĐã ban hành 
Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 4 năm 20179/15/2018 12:00 PMĐã ban hành 
Ngày hội Sách 2017: " Sách - Tri thức và Phát triển xã hội"4/26/2017 10:00 AMĐã ban hành 
KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 201710/30/2018 10:00 AMĐã ban hành 
Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-20165/13/2019 11:00 AMĐã ban hành 
Niên giám thống kê 2017 (bản tóm tắt)9/17/2018 1:00 PMĐã ban hành 
SÁCH MỚI QUÝ III TẠI THƯ VIỆN10/27/2016 10:00 AMĐã ban hành 
NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 20187/31/2019 10:00 AMĐã ban hành 
Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu 2017 (bản tóm tắt)9/13/2018 11:00 AMĐã ban hành 
Kết quả khảo sát Mức sống dân cư Việt Nam năm 201610/30/2018 11:00 AMĐã ban hành 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG10/27/2016 10:00 AMĐã ban hành 
QUI TẮC BIÊN MỤC ANH-MỸ AACR2 VÀ THỰC TIỄN BIÊN MỤC VIỆT NAM10/27/2016 3:00 PMĐã ban hành 
THÔNG BÁO SÁCH MỚI QUÝ II TẠI THƯ VIỆN10/27/2016 10:00 AMĐã ban hành 
Vài nét về khung phân loại LCC 4/20/2016 11:00 AMĐã ban hành 
Giới thiệu nguyên tắc biên mục quốc tế mới1/7/2018 11:00 AMĐã ban hành 
Niên giám thống kê 201711/2/2018 9:00 AMĐã ban hành 
Niên giám Thống kê 20169/18/2018 10:00 AMĐã ban hành 
Ngày Hội Sách năm 2019 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam4/19/2019 10:00 AMĐã ban hành 
Một số suy nghĩ về việc ứng dụng khổ mẫu Marc 21 trong việc lưu giữ và trao đổi tài nguyên thông tin10/27/2016 3:00 PMĐã ban hành 
Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 20169/15/2018 1:00 PMĐã ban hành 
NGÀY HỘI SÁCH NĂM 2016: SÁCH - HỘI NHẬP, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN4/20/2016 10:00 AMĐã ban hành 
Tổng điều tra kinh tế năm 2017 - Kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011-20165/13/2019 10:00 AMĐã hủy ban hành 
Luật đầu tư công có hiệu lực từ 1/1/20158/12/2014 4:00 PMĐã hủy ban hành 
Hội sách Hà Nội 2014 với chủ đề Hà Nội - Thành phố vì hòa bình9/29/2014 4:00 PMĐã hủy ban hành 
Sir Alex Ferguson – Chân Dung Một Huyền Thoại8/20/2013 2:00 PMĐã hủy ban hành 
test8/21/2014 3:00 PMĐã hủy ban hành 
Mười Tám Năm Sau hay Con Vịt Chết Chìm của tác giả ERLE STANLEY GARDNER8/20/2013 2:00 PMĐã hủy ban hành 
VỤ BÍ ẨN BỘ PHIM KHÓ QUAY của Alfred Hitchcock8/20/2013 2:00 PMĐã hủy ban hành