Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
******
Chào mừng 75 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết bài trích

Hình bìa
Xóa đói giảm nghèo qua mô hình tài chính vi mô: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam
Tác giả : Vũ Thị Thanh Xuân
Số trang: 8tr.
Ngôn ngữ: vie
Tên tài liệu chủ:
Số của tài liệu : 3/2016
Từ khóa : Xóa đói giảm nghèo;mô hình tài chính vi mô
Nội dung
Tập tin đính kèm