Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
CHÀO MỪNG NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 - 30/4/2019 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
******
Lễ kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương

Chi tiết bài trích

Hình bìa
Xóa đói giảm nghèo qua mô hình tài chính vi mô: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam
Tác giả : Vũ Thị Thanh Xuân
Số trang: 8tr.
Ngôn ngữ: vie
Tên tài liệu chủ:
Số của tài liệu : 3/2016
Từ khóa : Xóa đói giảm nghèo;mô hình tài chính vi mô
Nội dung
Tập tin đính kèm