Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
CHÀO MỪNG 15 NĂM PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC GIA
******
Chào mừng 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)

Chi tiết bài trích

Hình bìa
Xóa đói giảm nghèo qua mô hình tài chính vi mô: Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam
Tác giả : Vũ Thị Thanh Xuân
Số trang: 8tr.
Ngôn ngữ: vie
Tên tài liệu chủ:
Số của tài liệu : 3/2016
Từ khóa : Xóa đói giảm nghèo;mô hình tài chính vi mô
Nội dung
Tập tin đính kèm