Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
******
Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2020

Skip Navigation LinksDichvuDaPhuongTien
Giải pháp quản lý thư viện

Search

NỘI QUY THƯ VIỆN

                                                                  NỘI QUY THƯ VIỆN TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ

                                                                              DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA

                                  (Ban hành kèm theo Quyết định số  75 /QĐ-TTDB ngày  05  tháng  8  năm 2014 của 

                                                 Giám đốc Trung tâm Thông tin và  Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ: 

Thư viện Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia (sau đây gọi tắt là "Thư viện Trung tâm") là Thư viện chuyên ngành kinh tế-xã hội, có trụ sở tại tòa nhà cơ sở nghiên cứu khoa học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Lô D25, Khu đô thị Cầu giấy, ngõ 8B Tôn Thất Thuyết, Hà nội;

"Vốn tài liệu thư viện" là những tài liệu được sưu tầm, tập hợp theo nhiều chủ đề, nội dung nhất định, được xử lý theo quy tắc, quy trình khoa học của nghiệp vụ thư viện để tổ chức phục vụ người đọc đạt hiệu quả cao và được bảo quản;

"Nguồn tài nguyên thông tin" bao gồm vốn tài liệu thư viện, được hình thành từ các nguồn mua, kế thừa, cho biếu tặng và được thu thập, xử lý, lưu trữ và khai thác trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử và tại Thư viện Trung tâm.

Điều 2. Đối tượng phục vụ (sau đây gọi tắt là bạn đọc)

Đối tượng phục vụ của thư viện Trung tâm bao gồm:

- Các cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu viên, giảng viên thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Các cán bộ thuộc mạng lưới Thư viện chuyên ngành kinh tế;

Điều 3. Quyền lợi của bạn đọc

- Được khai thác, tra cứu các tài liệu hiện có của Thư viện Trung tâm theo quy định;

- Được truy cập vào các CSDL cũng như các nguồn tài nguyên thông tin điện tử hiện có của Trung tâm theo quy định;

- Được hỗ trợ tìm kiếm thông tin qua các mạng lưới Thư viện chuyên ngành kinh tế theo quy định;

- Được cung cấp các dịch vụ thông tin theo yêu cầu;

- Được làm thẻ bạn đọc của Thư viện Trung tâm theo quy định (Thủ tục cấp thẻ bạn đọc Thư viện Trung tâm do Trưởng ban Nguồn và Phát triển thông tin quy định);

- Được tham gia đóng góp ý kiến và công sức phát triển Thư viện Trung tâm.

Điều 4. Trách nhiệm của bạn đọc

-   Có trách nhiệm giữ gìn thẻ bạn đọc, không được phép chuyển quyền sử dụng thẻ bạn đọc cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Mất thẻ hoặc thẻ bạn đọc hỏng, phải thông báo kịp thời cho cán bộ Thư viện Trung tâm để khóa thẻ;

- Có trách nhiệm giữ gìn tài khoản truy cập vào các CSDL của Trung tâm  được Thư viện Trung tâm cấp theo quy định. Không được phép cung cấp/ chuyển quyền sử dụng tài khoản truy cập vào các CSDL của Trung tâm cho người khác hoặc cho phép người khác truy cập bằng tài khoản cá nhân đã được Thư viện Trung tâm cấp theo quy định;

- Chỉ được phép khai thác các nguồn thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu;

- Không được tự ý mang tài liệu ra khỏi Thư viện Trung tâm khi chưa được sự đồng ý của cán bộ Thư viện;

- Tự bảo quản tư trang cá nhân. Thư viện Trung tâm không chịu trách nhiệm bảo quản các tư trang và đồ dùng cá nhân của bạn đọc;

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy của Thư viện Trung tâm nói riêng cũng như của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia nói chung.  

Điều 5. Trách nhiệm của cán bộ thư viện

- Phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc tìm kiếm, khai thác và sử dụng hiệu quả vốn tài liệu thư viện và nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện Trung tâm;

- Thực hiện nghiêm túc giờ làm việc theo qui định; thái độ phục vụ bạn đọc vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình; có ý thức giữ gìn vệ sinh, tiết kiệm và bảo quản tốt vốn tài liệu thư viện, tài sản và nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện Trung tâm; 

- Cung cấp các dịch vụ thông tin theo yêu cầu của bạn đọc;

- Có quyền từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và nội quy của thư viện.

II. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG PHÒNG ĐỌC VÀ KHAI THÁC TÀI LIỆU

Điều 6. Sử dụng phòng đọc

- Khi vào Thư viện phải mang trang phục gọn gàng, lịch sự. Giữ gìn trật tự và vệ sinh chung;

- Không mang túi xách vào phòng đọc.

Điều 7. Khai thác tài liệu tại chỗ:

- Bạn đọc tự chọn tài liệu, không tráo đổi vị trí tài liệu. Đối với tài liệu đã sử dụng xong thì chuyển trả cán bộ thư viện;

- Được sử dụng không quá 03 cuốn sách hoặc 01 loại báo, tạp chí cho 01 lần sử dụng. Đọc xong, trả lại tài liệu ở nơi quy định của Thư viện Trung tâm, không tự cất tài liệu lên giá;

- Đối với Tạp chí in bạn đọc chỉ được đọc tại chỗ, không được mượn về;

- Kiểm tra tình trạng sách, báo, tạp chí trước khi đọc để kịp thời báo với cán bộ thư viện hoặc thủ thư nếu sách, báo, tạp chí đó bị rách, hỏng;

- Khi mang tài liệu riêng vào thư viện phải báo cho cán bộ thư viện biết và gửi vào nơi quy định.

Điều 8. Tài liệu mượn về nhà

- Cán bộ Trung tâm, Bạn đọc đã được cấp thẻ của Thư viện Trung tâm được phép mượn về mỗi lần tối đa 02 cuốn sách (có nhan đề khác nhau), thời hạn mượn không quá 15 ngày kể từ ngày mượn;

- Đối với bạn đọc không phải là cán bộ của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia, khi mượn tài liệu về nhà phải xuất trình thẻ bạn đọc và phiếu mượn sách, phải ký cược theo giá trị tài liệu. Khi trả hết tài liệu, Thư viện Trung tâm sẽ hoàn trả tiền cược tài liệu;

- Khi hết thời hạn mượn sách, nếu bạn đọc có nhu cầu mượn tiếp thì phải mang sách đó đến thư viện để làm thủ tục xin ra hạn, cán bộ thư viện căn cứ vào nhu cầu sử dụng chung và số lượng tài liệu đó có ở trong thư viện để xem xét, giải quyết;

- Bạn đọc chỉ được mượn tài liệu mới khi đã trả tài liệu cũ.

Điều 9. Quy định sử dụng hệ thống máy tính, mạng internet

- Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác, tìm kiếm thông tin phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu;

- Phải tắt máy tính (log off) khi không còn nhu cầu sử dụng; sử dụng cẩn thận máy tính và các thiết bị đi kèm.

Điều 10. Quy định về các dịch vụ

Thư viện Trung tâm tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin-thư viện theo yêu cầu bạn đọc và theo quy định.

III. QUY ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU, TÀI SẢN, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 11. Bảo quản tài liệu

Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa làm thủ tục mượn tài liệu. Không tráo đổi, cắt xén, làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết, vẽ vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác của Thư viện Trung tâm.

Điều 12. Các hành vi nghiêm cấm

- Không được sao chụp trái phép các tài liệu của thư viện. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến vốn tài liệu, tài sản và cơ sở vật chất của Thư viện Trung tâm. Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy của Trung tâm và của Toà nhà D 25 nói chung;

-  Nghiêm cấm việc truy cập mạng internet nhằm sử dụng, lưu trữ, khai thác, chuyển tải các nguồn thông tin bất hợp pháp, có nội dung xấu, hoặc gây phương hại đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự và an ninh quốc phòng;

- Nghiêm cấm việc truy cập mạng internet để làm việc riêng, chơi game hoặc truy cập vào các Website không lành mạnh; 

- Nghiêm cấm việc xóa, thêm, bớt hay thay đổi nội dung thông tin, gây hại đến cơ sở dữ liệu của Thư viện Trung tâm hoặc tìm cách phá hoại hệ thống mạng của Trung tâm;

- Không được phép cài đặt bất cứ phần mềm nào vào máy tính của Thư viện Trung tâm.

Điều 13. Các hành vi vi phạm Nội quy

Những hành vi sau đây bị coi là vi phạm các quy định của Thư viện Trung tâm và có thể bị xử lý theo quy định và phải chịu các hình thức đền bù thiệt hại:

-    Mượn tài liệu quá thời hạn quy định;

-    Sao chụp trái phép tài liệu Thư viện Trung tâm;

-    Làm hư hại, đánh tráo tài liệu và các tài sản khác của Thư viện Trung tâm;

-    Làm rách nát tài liệu của Thư viện Trung tâm.

Điều 15.Khen thưởng

Khen thưởng những bạn đọc và cá nhân có trách nhiệm phát hiện những hành vi vi phạm, bảo vệ vốn tài liệu thư viện, nguồn tài nguyên thông tin và tài sản của Thư viện Trung tâm, thực hiện tốt nội quy của Thư viện Trung tâm.

Điều 16Điều khoản thi hành

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình triển khai và thực hiện  có thể được sửa đổi/ bổ sung/ điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Thư viện Trung tâm có trách nhiệm thông báo Nội quy tới tất cả bạn đọc để cùng thực hiện nghiêm túc các Quy định trong nội quy này./

                                                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                             (đã ký)

​                                                                                                                                                         Mai Thị Thu