Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
******
Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2020

Skip Navigation LinksDichvuPhucVuThamKhao
Giải pháp quản lý thư viện

Search
Các hình thức xử lý vi phạm Nội quy và đền bù thiệt hại

1. Xử lý vi phạm Nội quy

1.1. Từ chối phục vụ: Khi trang phục của bạn đọc thiếu nghiêm túc.

1.2. Khoá thẻ bạn đọc từ 10 - 20 ngày (sau khi đã nhắc nhở) trong các trường hợp sau:

- Lấy nhiều sách, báo tạp chí không đúng với quy định;

- Để tài liệu không đúng vị trí;

- Tráo đổi vị trí tài liệu trong kho;

- Mang tài liệu riêng vào phòng đọc kho mở khi không được phép của cán bộ Thư viện Trung tâm;

- Gây mất trật tự, làm mất vệ sinh phòng đọc.

1.3. Khoá thẻ bạn đọc từ 01 - 03 tháng đối với các trường hợp sau:

- Sao chụp tài liệu trái phép;

- Viết, vẽ, gạch xoá vào tài liệu;

- Vào những trang Web có nội dung không lành mạnh;

- Cho người khác mượn thẻ;

- Có thái độ không đúng mực với cán bộ Thư viện Trung tâm.

1.4. Khoá thẻ bạn đọc từ một năm đến vĩnh viễn, thông báo về đơn vị chủ quản quản lý bạn đọc đối với các trường hợp sau:

- Xé, cắt xén hoặc hủy hoại tài liệu;

- Cố tình mang tài liệu ra khỏi phòng đọc không được phép của cán bộ Thư viện Trung tâm.

2. Đền bù thiệt hại:

2.1. Làm hư hỏng tài liệu:

- Ghi tên, viết, vẽ, gạch xoá vào tài liệu phải đền tài liệu mới;

- Làm bong, rách, mất bìa, bong các tay sách phải bồi thường công tu bổ tài liệu:

+ Bìa mềm: khổ 13 x 19cm:     5.000đ/c

                     khổ 20 x 25cm:   10.000đ/cuốn

                    khổ > 25cm:        15.000đ/cuốn

+ Bìa cứng:   khổ 13 x 19cm:   10.000đ/cuốn

                              khổ 19 x 25cm:    15.000đ/cuốn

                     khổ > 25cm:        20.000đ/cuốn

-         Làm hỏng nhãn, mã vạch phải bồi thường 3000đ/nhãn hoặc mã vạch.

2.2.         Làm mất tài liệu:
-  Đền đúng tài liệu đã mượn;
- Thay thế tài liệu khác: Giám đốc Trung tâm quyết định trên cơ sở xem xét giá trị khoa học, số trang của tài liệu và nhu cầu của bạn đọc;
Cả hai trường hợp trên đều phải nộp 20.000đ tiền xử lý nghiệp vụ.
2.3. Đền tiền:
+ Đối với tài liệu là sách tiếng Việt:
-    Xuất bản từ 1986 đến nay: đền gấp 4 lần so với giá bìa;

-         Xuất bản từ 1986 trở về trước: đền theo số trang:
+ Sách Việt:         khổ 13 x 19cm:       800đ/trang
                            khổ 20 x 25cm:       900đ/trang
                            khổ > 25cm:                   1.000đ/trang
+ Sách ngoại:       khổ 13 x 19cm:     1.000đ/trang
                            khổ 19 x 25cm:      1.500đ/trang
                            khổ > 25cm:                    2.000đ/trang
3. Trả tài liệu muộn so với thời hạn quy định:
- Phạt 1000đ/cuốn/ngày.
4. Làm hư hỏng, mất mát các tài sản khác của Thư viện Trung tâm:
- Đền các vật dụng tương tự hoặc đền bằng tiền theo giá trị tương ứng tại thời điểm làm hỏng vật dụng.
5. Đối tượng đền bù:
- Đối với các bạn đọc không phải là cán bộ của Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Thư viện trung tâm sẽ thông báo và chuyển biên bản vi phạm/yêu cầu đền bù tới đơn vị chủ quản quản lý bạn đọc hoặc chính quyền nơi cư trú để phối hợp triển khai kịp thời các biện pháp xử lý vi phạm Nội quy hoặc đề nghị truy tố trước pháp luật;
- Đối với cán bộ, nghiên cứu viên của Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Thư viện Trung tâm sẽ thông báo về đơn vị chủ quản và Văn phòng Trung tâm thu hồi tiền đền bù.​