Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
******
Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2020

Skip Navigation LinksDichvuThuTucCapThe
Giải pháp quản lý thư viện

Search

Thủ TỤC Cấp Thẻ

hẻ

                                                                 THỦ TỤC CẤP THẺ BẠN ĐỌC THƯ VIỆN

                                         TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ-XÃ HỘI QUỐC GIA​

 

1.  Đối tượng bạn đọc:

- Các cán bộ, công chức, viên chức, nghiên cứu viên, giảng viên thuộc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế-xã hội quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Các cán bộ thuộc mạng lưới Thư viện Trung tâm;

         2. Thủ tục làm thẻ:

            * đối với bạn đọc ngoài Trung tâm:

- Trình chứng minh thư nhân dân và giấy giới thiệu;

- 01 ảnh 3x4;

- khai báo các thông tin cá nhân vào tờ khai làm thẻ;

- Chi phí làm thẻ bạn đọc Thư viện Trung tâm:    100.000 đ/thẻ;

* Ghi chú:   

- Thẻ của Thư viện Trung tâm có thời hạn là 01 năm. Thẻ được cấp lại khi hết hạn, bị hỏng, mất hoặc có thay đổi thông tin cá nhân.

3. Thời gian cấp thẻ: từ thứ hai đến thứ 5 hàng tuần (trong giờ làm việc).

                                                                                                                TRƯỞNG BAN NGUỒN VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN

                                                                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                                                            Hoàng Kim Dung

​                                                                                                      -Trân trọng-