Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Chúc mừng năm mới Canh Tý 2020
******
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)

Search
Niên giám thống kê gồm các số liệu thống kế kinh tế - xã hội 2018 của Việt Nam 
Niên giám thống kê 2017 gồm các số liệu thống kê phản ánh thực trạng kinh tế xã hội của cả nước, các vùng và các địa phương. 
Sách mới theo chủ đề
 
​1. Đặt vấn đềSự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông trong giai đoạn hiện nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thư viện - thông tin trong việc tiếp cận đến người dùng tin (NDT) và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ thư viện - thông tin. Nếu như trước đây các thư viện thường sử dụng các tờ rơi, pa nô, áp phích để truyền thông điệp đến NDT, thì ngày nay các thư viện có thể tận dụng... 
 
​Vai trò của thư viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp QuốcĐặt vấn đềBối cảnhTháng 9/2015, Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua Chương trình nghị sự (CTNS) 2030 với việc đặt ra 17 mục tiêu phát triển bền vững (PTBV) - Sustainable Development Goals (SDGs) cho 15 năm tới thay thế cho 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ - Millennium Development Goals (MDGs) đã thực hiện ...